Komunikat

Zarząd SM Eltra informuje, że wszystkie sprawy można załatwić telefonicznie: – 52 37-34-620 – 669-777-988 lub internetowo: biuro @smeltra.pl
Korespondencję można wrzucać do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółdzielni oraz na blokach: Kasztanowa 47 i Waryńskiego 20.